Mae'r wefan hon yn defnyddio 'cookies'. Gan ddefnyddio'r wefan rydych chi'n cydsynio i hyn. Darganfod pam ein bod yn defnyddio 'cookies'. Derbyn


Archwiliwch Eich Archif

Mewn archifau, bydd cofnodion eich bywyd, eich cymuned, eich busnes, eich cenedl a’ch byd yn cael eu casglu, eu cadw’n ddiogel ac ar gael.

Archwiliwch Eich Archif

Mewn archifau, bydd cofnodion eich bywyd, eich cymuned, eich busnes, eich cenedl a’ch byd yn cael eu casglu, eu cadw’n ddiogel ac ar gael.

Catalog Arlein

Bydd ein catalog ar-lein yn eich galluogi i gael gwybodaeth am dros 7,000 casgliad o gofnodion hanesyddol yn naliadau 21 o archifdai ar draws Cymru, a hynny mewn un chwiliad.

Ar y diwrnod hwn...

20 Medi, 1486

Ganwyd Arthur, Tywysog Cymru, mab hynaf Harri'r VII. Bu farw Arthur yn 1502 o flaen ei dad, gan adael i'w frawd Harri i'w olynu i'r orsedd fel Harri'r VIII.

Find Your Archive

Find your local archive by selecting your county in the drop-down menu, or alternatively you can view all archives in Wales.