Rydym wedi ceisio gwneud ein gwefan mor hygyrch â phosib.
 
Rydym wedi cynnwys dolen Osgoi'r Arlwy ar ein holl dudalennau.

Mae ein tudalennau wedi eu strwythuro fel bod modd eu defnyddio heb lygoden trwy ddefnyddio 'tab' i fynd o un dolen i'r llall ac yna gwasgu 'ENTER'.

Dyluniwyd y safle'n gyfan gwbl gan ddefnyddio CSS, a defnyddiwyd maint ffont perthynol. Mae'r defnyddiwr felly'n gallu newid y maint/ffont/lliw o’u ffeil CSS personol ei hunan neu o osodiadau porwr.

Rydym yn profi hygyrchedd ein gwefan yn rheolaidd yn unol â'r canllawiau W3C, ac mae pob tudalen newydd yn cynnwys hygyrchedd fel mesur perfformiad allweddol.

Byddwn yn falch iawn clywed gennych os ydych yn cael unrhyw anawsterau wrth lywio trwy’r catalog. Gallwn wella'r profiad ar gyfer pob defnyddiwr gyda'ch cymorth chi.